Monthly Archives: Tháng Mười 2022

Bulk report – Week 42

Bulk report – Week 42 Capesize Week-on-week the average of the weighted 5TC average declined $790, finishing the week at $17,175. The Brazil to Qingdao trade slipped two dollars throughout the week, whilst the West Australia to Qingdao trade remained static in the low/mid $9s. From the North Atlantic, both the transatlantic and fronthaul runs […]

VẬN ĐƠN THEO HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN (CHARTER PARTY BILL OF LADING)

VẬN ĐƠN THEO HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN (CHARTER PARTY BILL OF LADING) on 10:47 VẬN ĐƠN THEO HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN (CHARTER PARTY BILL OF LADING) Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (Charter Party B/L hay Congenbill): là vận đơn được phát hành trong trường hợp hàng hoá được chuyên chở theo một […]