Category Archives: DIỄN ĐÀN HÀNG HẢI

𝐂𝐀𝐏𝐏𝐔𝐂𝐇𝐈𝐍𝐎 𝐁𝐔𝐍𝐊𝐄𝐑- 𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 𝐊𝐇𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐀̣𝐈 𝐂𝐀̉𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐄

“Cappuchino Bunker” là dầu được đại lý cấp dầu bán một cách gian lận, thể tích dầu được tăng lên bởi lượng bọt khí có trong dầu, bằng cách sục khí hoặc hóa chất vào trong dầu. Nếu tàu chúng ta nhận phải dầu cappuchino, lượng dầu sẽ tụt xuống sau một thời gian lượng […]