Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU ĐỊNH HẠN – TIME CHARTER PARTY

    Hợp đồng thuê tàu định hạn – Time Charter Party Bằng loại hợp đồng này, người thuê tàu thuê toàn bộ chiếc tàu cùng tất cả dung tích chở hàng của nó, kể cả mặt boong trong một thời gian xác định với một giá tiền tính theo ngày xác định. Đôi khi người […]

TÀU CHUYẾN – TÀU CHỢ

Tàu chuyến (Voyage Charter) Tàu chuyến là loại hình vận tải mà các hãng tàu dịch vụ cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc trưng của loại tàu này sẽ không chạy theo lịch trình cố định, lộ trình sẽ thay đổi theo những đặc trưng từ hợp đồng vận tải hãng tàu […]

𝐂𝐀𝐏𝐏𝐔𝐂𝐇𝐈𝐍𝐎 𝐁𝐔𝐍𝐊𝐄𝐑- 𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 𝐊𝐇𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐀̣𝐈 𝐂𝐀̉𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐄

“Cappuchino Bunker” là dầu được đại lý cấp dầu bán một cách gian lận, thể tích dầu được tăng lên bởi lượng bọt khí có trong dầu, bằng cách sục khí hoặc hóa chất vào trong dầu. Nếu tàu chúng ta nhận phải dầu cappuchino, lượng dầu sẽ tụt xuống sau một thời gian lượng […]